Skip to Store Area:

Kincsestár Hobby-Dekor-Ajándéküzlet

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Rötzer Viktória E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) mint a kincsestar.hu internetes bolt üzemeltetője online értékesítési tevékenységével

kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megkeresések teljesítése, és a teljesítéssel

kapcsolatos kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) teljesítése illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél

eljuttatása a címzetthez. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok szerint bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információs

Hatósághoz, amely hatóság alábbi nyilvántartási számokon nyilvántartásba vette:


Kincsestár hírlevélküldés nyilvántartási száma: NAIH-122480/2017.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlóknak, regisztrált Felhasználóknak, illetve hírlevélre feliratkozóknak a webáruházban kezelt adatait.

Az adatkezelő címe: 2330 dunaharaszti, Dózsa Gy. út 1.

Az adatkezelő elérhetősége: +36 702493885  info[kukac]kincsestar.hu

Az adatkezelés jogalapja: A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés

a)

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén is

kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók, hírlevélre feliratkozók, regisztráció nélküli vásárlók.

A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon,

e-mail) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás.

A kezelt adatok köre nem regisztrált vásárlók esetében:

A nem regisztrált vásárlók által a rendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok. Név, elérhetőség, (telefon,

e-mail) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja nem regisztrált vásárlók esetében: a megrendelések teljesítése és a számlázás.

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében:

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok. Név, email cím.

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében: elektronikus hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A Rötzer Viktória E.V. és munkatársai

- GLS csomagküldő szolgálat munkatársai
- MPL csomagküldő szolgálat munkatársai
- csomagküldő közvetítő cég:  MASSIVE-1, s.r.o.

Az adatkezelés időtartama a vásárló, feliratkozó kérésének megfelelően történik.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy

zárolását.

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a webáruház oldalaira belépve

megtekintheti, módosíthatja, vagy törölheti saját adatait.

A vásárló, regisztrált vásárló, hírlevélre feliratkozó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél

személyesen, telefonon, vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a

regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél

feliratkozó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát

polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.